Een technostarter is een jonge onderneming die een innovatief product op de markt wil brengen. Technostarters zijn het verse bloed voor de economie. Vaak beschikken deze jonge ondernemers over weinig kapitaal, terwijl zij voor de ontwikkeling van producten en markten juist veel kapitaal nodig hebben. Maar niet alleen kapitaal. Startende ondernemers moeten vaak hun koers nog uitstippelen en hun bedrijfsprocessen inrichten.

TechnoStars investeert in deze innovatieve, jonge ondernemingen die zich toeleggen op het ontwikkelen en distribueren van nieuwe producten.

TechnoStars vat haar missie ruim op. Niet alleen verschaffen wij risicodragend kapitaal, maar ook geven we begeleiding en advies aan de startende ondernemer.
Ons uiteindelijke doel is natuurlijk om van de technostarter een snel groeiende, succesvolle en goed renderende 'TechnoStar' te maken.

De ondernemingen waarin wordt geparticipeerd, dienen te beschikken over een realistisch ontwikkelingsplan, duidelijke mijlpalen en moeten een hoge mate van focus hebben.

Kenmerkend voor technostarters is dat ze:
  • voorkomen in met name hightech sectoren en in nieuwe en opkomende technologiegebieden;
  • nieuwe producten, processen en diensten leveren met een hoge innovatiewaarde, op basis van eigen kennisontwikkeling (R&D);
  • werknemers in dienst hebben met een HBO of wetenschappelijke achtergrond;
  • een relatief hoge arbeidsproductiviteit hebben en een relatief snelle omzet- en werkgelegenheidsgroei kennen.